Přejít na obsah

Témata semestrálních prací - ZS 2011

Téma práce

Zadání

Syntaktická analýza shora dolů

zde

Syntaktická analýza zdola nahoru

zde

CYK algoritmus pro syntaktickou analýzu

zde

Earleyho algoritmus pro syntaktickou analýzu

zde

Podmínky odevzdání semestrálních prací:

  • odevzdání a předvedení funkčnosti spustitelného programu, který splňuje všechny body zadání
  • odevzdání zdrojového kódu v elektronické podobě
  • odevzdání dokumentace v tištěné podobě, obsahující rozbor algoritmu, popis funkcí programu a návod k použití