Přejít na obsah

Vítá Vás oddělení automatického řízení

Oddělení automatického řízení se zabývá návrhem systémů odhadu a systémů rozhodování či řízení v podmínkách neurčitosti. Do této problematiky patří vedle teorie systémů zejména identifikace systémů neboli hledání matematických modelů reálných systémů z měřených dat, odhad neznámých parametrů, návrh lineárních a nelineárních filtrů pro určování odhadů stavu systémů, rozhodování pro detekce změn či chyb dynamických systémů, návrhy optimálního řízení, návrhy adaptivních řídících systémů a adaptivních systémů na zpracování signálů.

Dále se zabývá výzkumem nových algoritmů pro řízení technologických procesů, strojů a zařízení a jejich implementací do vestavěných a distribuovaných řídicích systémů. Oblast zájmu pokrývá celé spektrum problémů od klasické PID regulace, automatického nastavování regulátorů přes optimální a robustní řízení až k prediktivnímu řízení, řízení hybridních soustav, řízení mechatronických soustav, aktivnímu tlumení vibrací a též vývojem kompletních pokročilých řídicích systémů pro průmyslové aplikace. Úspěšné výsledky skupiny dokládá řada referencí.