Přejít na obsah

Zaměření katedry ve vědeckovýzkumné oblasti

Informace o výzkumných oblastech katedry je možné nalézt na stránkách výzkumného centra NTIS Fakulty palikovaných věd ZČU zde.