Přejít na obsah

Morfologické operace

nové stránky pro python

Vstup: binární obraz nebo obraz s více úrovněmi jasu

Výstup: binární obraz nebo obraz s více úrovněmi jasu

Cíl: tvar objektů

Vlastnosti: snadné a rychlé předzpracování

Původní obraz :

orig

 

Původní binární obraz získaný prahováním IB = I < 0.6

prah

Strukturní element

SE = [ 1 1 1

1 1 1

1 1 1]

 

- Binární dilataceimdilate(IB,SE)

dilatace

- Binární erozeimerode(IB,SE)

eroze

- Binární otevření imopen(IB,SE)

otevreni

- Binární uzavření imclose(IB,SE)

uzavreni

- Šedotónová dilataceimdilate(I,SE)

sedodiletace

- Šedotónová erozeimerode(I,SE)

sedoeroze

- Šedotónové otevřeníimopen(I,SE)

sedootevreni

- Šedotónové uzavřeníimclose(I,SE)

sedouzavreni

- Skelet bwmorph(IB,'skel',inf)

skelet

- Hit or miss bwhitmiss(IB,[1 0 -1;1 0 -1;1 0 -1])

hitmiss

- Vyplnění objektů imfill(IB,'holes')

vyplneny

 

příklad Matlab , openCV

 

 

http://www.kky.zcu.cz/uploads/courses/zdo/markanoid.zip

úkoly

1) naprogramujte funkci skelet pomocí vzdálenostní mapy (funkce bwdist)