Přejít na obsah

Houghova transformace

Vstup: obraz

Výstup: pozice hledaných objektu

Cíl: nalézt v obraze objekty popsané mat. funkcí

Hledání přímek


vstupní obraz
vstup1


obraz hran
hrany1


radonova transformace

radon1

nalezení maxim

prah1

výstup
vystupHledání kružnic


vstupní obraz
vstup


obraz hran
hrany2


obraz pro poloměr r=8

radiu8

výstup

vystup2

3D vidění

systém zrcadel zajišťující dva různé pohledy (stereo-vidění)

stereozaznam.jpg

zrcadla

 

kalibrace scény pomocí objektu se známou geometrií 

fig2.jpg
kalibrace

využití epipolární geometrie pro nalezení bodů v druhém pohledu podle označených (nalezených) bodů v prvním pohledu

fig3.jpg

body


ukázka nalezení významných bodů pro 3D rekonstrukci objektu
ukazka
fig1.jpg


zrekonstruovaný objekt reprezentovaný pomocí trojúhelníků ve skutečném měřítku
rekonstrukce

fig4.jpgpříklady matlab,hough  hough     An optimized Hough transform for circle detection