Přejít na obsah

Úkoly

 1. Seznamte se s formátem vstupních souborů. Data budou získána během cvičení nebo dodána vyučujícím.
 2. Napište návrh (specifikaci) projektu, který bude zahrnovat:
  a) údaje o řešitelském týmu
  b) zadání úlohy
  c) specifikaci úlohy
  d) návrh (několika) možných řešení a jejich rozbor, včetně výběru řešení, které hodláte implementovat.
  Návrh je pracovní dokument a slouží ke kontrole a výměně informací mezi Vámi jakožto řešiteli a cvičícím jakožto zadavatelem.
 3. Implementujte vybraný algoritmus a proveďte experimenty.
 4. Program navrhněte tak, aby pracoval v demonstračním a dávkovém režimu. Demonstrační režim slouží k zobrazování jednotlivých kroků programů (například prostředí GUIDE). Dávkový režim nic nezobrazuje a pouze provede zpracování všech dat v adresáři vstup a výsledky uloží do adresáře vystup.
 5. Výsledky experimentu konzultujte s cvičícím.
 6. Napište závěrečnou zprávu projektu. Za závěrečnou zprávu je považována konečná verze dokumentu požadovaného v bodě 2, která navíc obsahuje:
  e) specifikaci podmínek, za jakých Vámi navržený algoritmus úspěšně funguje
  f) popis a vyhodnocení experimentu – shrnuje popis jednotlivých kroků algoritmu doplněný demonstračními obrázky
  g) dokumentaci Vašeho programu
  h) celkové zhodnocení, včetně rozboru jak chování algoritmu vylepšit, kdyby bylo k dispozici více času a prostředků.

Podmínky zápočtu

 1. Vypracování vlastního návrhu projektu a jeho schválení cvičícím.
 2. Odevzdání a schválení závěrečné zprávy
 3. Odevzdání programu včetně zdrojových kódů.
 4. Předvedení programu, který uspokojivě funguje za podmínek specifikovaných v závěrečné zprávě

ZADÁNÍ

ZADÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Zadání 1:

Detekujte v obraze dopravní značku "Truckpark" a zjistěte jaké služby jsou na parkovišti poskytovány, případně, jak je parkoviště vzdáleno. Při návrhu algoritmu dodržujte výše zmíněné úkoly 1. - 6.

truckpark 

Zdrojové obrázky naleznete zde.

Zadání 2:

Detekujte v obraze dopravní značku "Řazení do pruhů" a zjistěte jaký směr jednotlivé pruhy určují, případně, jedná-li se o zvýšení či snížení počtu jízdních pruhů. Při návrhu algoritmu dodržujte výše zmíněné úkoly 1. - 6.

pruhy 

Zdrojové obrázky naleznete zde.

Zadání 3:

dopravní značky

 

Zadání pro školní rok 2011/2012


1.Rozpoznávání karet

Uvažujme karetní hru Poker Hold’em. V průběhu hry se na stole objeví 3-5 karet (Flop,Turn,River). Vaším úkolem je naimplementovat funkci, jejímž vstupem bude obrázek s určitou herní situací na stole a výstupem textový soubor, který bude obsahovat názvy karet nacházející se ve vstupním obraze.

Zvláštní situací je tzv. All-In. Při této herní situaci se na stole vyskytují i karty, které hráči drželi v ruce. V tomto případě je vaším úkolem rozpoznat i tyto karty a výstup obohatit o danou informaci.

 

Příklad výstupu

stul:

hodnoty=[‘10‘,‘J‘,‘8‘,‘3‘,‘A‘];

barvy=[‘kary‘,‘piky‘,‘srdce‘,‘srdce‘,‘krize‘];

Příklad výstupu – All-In

hracVlevo:

hodnoty=[‘K‘,‘J‘]

barvy= [‘srdce‘,‘krize‘];

hracVpravo:

hodnoty=[‘2‘,‘A‘]

barvy= [‘kary‘,‘piky‘];

stul:

hodnoty=[‘10‘,‘J‘,‘8‘,‘3‘,‘A‘];

barvy=[‘kary‘,‘piky‘,‘srdce‘,‘srdce‘,‘krize‘];

Zdrojové obrázky naleznete zde.

Ukázka hlavní volané funkce karty2012

Nástroj pro vyhodnocování - evaluaceKarty2012.  Tímto bude váš skript hodnocen. Ověřte, že jsou schopny spolupracovat.

 

2. Rozpoznávání směru otáčení nápravy

Cílem je z videa nebo z po sobě následujících obrázku detekovat směr otáčení nápravy.

Zdrojové obrázky naleznete zde.

3. Detekce kvality sváru dílu palubní desky automobilu

Cílem je detekovat kvalitu usazení koženkového dílu do plastového výlisku před svařením z hlediska šíře štěrbiny.

Zdrojové obrázky naleznete zde.

4. Automatické generování nástrojového partu z partitury

Cílem je z notové partitury, která obsahuje paralelně řádky pro různé nástroje orchestru, vygenerovat party pro jednotlivé nástroje. Je možná interaktivita v oddělování jednotlivých řádků.

Zdrojové obrázky naleznete zde.


hodnocení prezentací

HISTORIE ZÁPOČTOVÝCH PRACÍ