Přejít na obsah

Analýza a rozpoznávání řeči (ARŘ)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Psutka Josef
Přednášející: Psutka Josef Psutka Josef V. Pražák Aleš
Cvičící: Psutka Josef V., Pražák Aleš

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty nejen s teoretickými principy rozpoznávání řeči ale také s praktickou realizací jednotlivých modulů v tomto procesu. 

Přehled látky

Úvod do problematiky zpracování, trénování a rozpoznávání řeči. Reprezentace řeči, vytváření řeči, řečové jednotky, model produkce řeči, model slyšení, fonetická transkripce, analýza řečového signálu, přenosový kanál, komprese řeči, LPC, MFCC, PLP, fonetická analýza, statistický přístup k rozpoznávání řeči, HMM, jazykové modelování, dekódovací techniky, MAP, Viterbi, zásobníkový dekodér, časově synchronní prohledávání, transducery, N nejlepších hypotéz. Požadavky

Porozumění základním principům při zpracování, trénování a rozpoznávání mluvené řeči. Samostatné vyřešení zadaných úloh. Literatura