Přejít na obsah

Bakalářská práce PŘ (BPPŘ)

Kredity: 12 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Psutka Josef

Anotace

Vypracování bakalářské práce je nutnou podmínkou pro konání závěrečné bakalářské zkoušky v oboru "Počítačové řízení strojů a procesů". Bakalářskou práci zadává oborová katedra v souladu s fakultním řádem pro státní závěrečné zkoušky. 

Přehled látky

Student samostatně řeší problematiku v zadané bakalářské práci a předkládá ji v písemné formě. Požadavky

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.