Přejít na obsah

Dálkový průzkum Země (DPZ)

Kredity: 5 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Železný Miloš
Přednášející: Železný Miloš
Cvičící: Železný Miloš, Jiřík Miroslav

Anotace

Organizace dálkového průzkumu Země (DPZ) v ČR, analogové a digitální záznamy a jejich využití, využití DPZ pro sledování životního prostředí a pro tvorbu informačních systémů o území, monitorování znečištění životního prostředí, vybavení fotogrammetrických pracovišť v ČR. Středisko DPZ, možnosti využití služeb těchto podniků.

Požadavky

Zápočet
Podmínkou získání zápočtu je odevzdání zápočtové práce.
Zadání zápočtové práce:
(1)Polynomiální rektifikace snímku Landsat 2000 panchro nebo ms buď podle černobílých SPOTů (94), které by měly být v JTSK nebo podle nového SPOTU 2002 (panchro nebo ms).
(2) Provedení neřízené a řízené klasifikace. Tu má smysl provádět pouze na barevných (ms) snímcích. Každá skupina si tedy vybere buď LANDSAT ms, nebo již zmíněný nový SPOT.
(3) Náprava snímku poškozeného páskováním s využitím Fourierovy transformace. Poškozený snímek bude dodán v nějbližší době (max. příští týden, tj. 7.12.)
Data z nového SPOTu obsahují území 20x20 km a pochází z 9.9.2002
Za skupinu je považována dvojice. V případě, že někdo nemůže nalézt vhodného partnera, případně je lichý, může pracovat sám. Trojice a vícečlenné skupiny nebudou akceptovány.
Součástí odevzdávané práce je dokumentace popisující použité postupy a dosažené výsledky v rozsahu 2-3 strany textu.
Zkouška
prvním termínem zkoušky je teoretický písemný test - max. 50 b. V případě kdy počet bodů z testu nestačí na známku, kterou by zkoušený rád dostal přichází v úvahu ústní část. Písemný test není možné opakovat. Následné termíny jsou pouze ústní. Přihlášení na následný termín se provádí e-mailem s návrhem data. Vhodná data jsou po skončení dalších termínů testů, viz STAG.

Výsledná známka se určí podle počtu získaných bodů z teoretického testu (případně opravených o počet bodů z ústních testů) takto:

dosažený počet bodů výsledná známka
<=23 nevyhověl
24-32 dobře
33-41 velmi dobře
>=42 výborně


Literatura

Železný, M.: Přednášky DPZ - aktuální výukový materiál
Kolář, J. – Halounová, L. – Pavelka, K. Dálkový průzkum Země 10. 1. vydání. Praha ČVUT, 1997.
Dobrovolný, P. Dálkový průzkum Země: digitální zpracování obrazu. 1. vydání. Brno MU, 1998.
Pavelka, K. Dálkový průzkum Země: operační systémy. 1. vydání. Praha ČVUT, 1998.
Pavelka, K. Zpracování obrazových záznamů DPZ. 1. vydání. Praha ČVUT, 1999.
ERDAS: Field Guide. 5. vydání. USA Atlanta Georgia, 1999.
Dr. Nicholas M. Short, Sr.: Remote sensing tutorial (NASA).
Šonka, M. – Hlaváč, V. – Boyle, R.: Image Processing, Analysis and Machine Vision. 3. vydání. Cengage-Engineering, 2007.Soubory ke stažení

Soubory .PDF
DPZ-prednasky-160921.pdf