Přejít na obsah

Historie kybernetiky a umělé inteligence (HKUI)

Kredity: 2 ( Přednášky: 2, Cvičení: 0)
Semestr: ZS
Zakončení: zp
Garant: Železný Miloš
Přednášející: Železný Miloš

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým pohledem na vznik a vývoj kybernetiky a umělé inteligence, ukázat úzké souvislosti vývoje těchto disciplín s rozvojem výpočetní techniky a naznačit možnosti širokého uplatnění kybernetiky a umělé inteligence v mnoha oborech lidské činnosti.

Přehled látky

1. - 2. Od mechanizace k automatizaci: počátky mechanizace; zařízení a stroje ovládané člověkem; první experimenty s automatizací.
3. Vznik kybernetiky: N. Wiener - "Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích"; počátek rozvoje výpočetní techniky (Turingův stroj, von Neumannova architektura počítače).
4. - 7. Rozvoj automatizace složitých zařízení a procesů: vývoj kybernetiky jako vědního oboru umožňujícího pokročilou automatizaci; význam automatizace pro vědu, technologický výzkum a průmysl; rozvoj průmyslové robotiky; rozšíření výpočetní techniky v automatizaci.
8. - 11. Automatizace úloh, které je schopen vykonávat zatím pouze člověk: vznik a rozvoj umělé inteligence (H. Simon, A. Newell, M. Minsky, W. McCulloch); historie a vývoj strojového vnímání a porozumění; historie a uplatnění znalostních systémů; rozvoj komunikace člověk-stroj; rozvoj kognitivní robotiky; počátky výzkumu v oblasti umělého myšlení; počítač jako univerzální nástroj v kybernetice.
12. - 13. Vztah kybernetiky a dalších oborů: uplatnění kybernetiky v biologii, psychologii, ekonomii, sociologii, lékařství; teorie systémů (L. Bertalanffy, R. Kalman, L. Zadeh) a teorie informace (C. Shannon).Požadavky

Semestrální práce - samostatně vypracovat tří až pětistránkový referát na zvolené téma - životopisné, pojmové - z probírané oblasti. Seznam témat pro akademický rok 2018/19 je dostupný v tabulce na této adrese.Literatura

Sazba dokumentů v LaTeX