Přejít na obsah

Informační a řídicí systémy 1 (IŘS1)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace
Text

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Balda Pavel
Přednášející: Balda Pavel
Cvičící: Fetter Miloš

Anotace

Informační a řídicí systémy (IŘS) - úvod. Etapy návrhu a realizace IŘS. Systémová analýza. Metody analýzy syst. Informační toky. Data. Rel. model dat. Problém reálného času (RT). Metody analýzy RT systémů. Petriho sítě, GRAFCET. Objektově-orientovaná analýza systémů. Počítačová podpora projektu a realizace IŘS, CASE systémy. Projekt automatizovaného IŘS. Systémová specifikace. Návrh. Tech. řešení. Programové řešení. Zajištění spolehlivosti. Testování, metody a prostředky uvádění do provozu. Řízení projektu.

Text

Odkaz na stránky IŘS1