Přejít na obsah

Identifikace systémů a filtrace (ISF)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace
Text

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Duník Jindřich
Přednášející: Duník Jindřich
Cvičící: Havlík Jindřich, Fehér Marek

Anotace

Identifikace se zabývá nalezením modelu systému z pozorovaných dat. Identifikační metody a metody filtrace jsou používány v technických disciplínách zabývajících se automatickým řízením a zpracováním signálů, ale rovněž v ekonomii, ekologii či biologii a lékařství. Umožňují získat vhodné modely pro návrh regulátorů, pro předvídání vývoje sledovaných veličin, pro simulaci a zvyšování znalostí o identifikovaném systému. Obsah: Problém identifikace a úvodní příklady. Neparametrické metody. Zpracování signálu, spektrální hustoty. Lineární regrese. Experimentální podmínky. Parametrické metody. Používané modely. Optimální predikce. Rekurzivní identifikační metody. Metody filtrace. Syntéza lineárních a nelineárních filtrů. Ověřování modelů aurčování struktury. Některé praktické aspekty. Aplikace.

Text

Odkaz na stránky ISF