Přejít na obsah

Internetové technologie (ITE)

Kredity: 5 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Müller Luděk
Přednášející: Švec Jan
Cvičící: Švec Jan, Stanislav Petr, Bulín Martin

Anotace

Cílem předmětu je získat znalosti o architektuře sítě internet (IPv4 a IPv6 protokol, DNS), internetových protokolech pro přenos dat a streaming multimediálních dat, o kódování a komprimaci hlasu a obrazu, šifrování, XML a zpracování XML, VoiceXML a tvorbě dialogových systémů a řízení a vzdálené správě RT zařízení přes internet. 

Přehled látky

Obsah
1. - 5.: Architektura klient-server v prostředí internetu. Dálková správa a řízení RT zařízení přes internet. Skriptovací jazyky. Úvod do jazyka Python. Zpracování textu, regulární výrazy. 
6. - 8.: Jazyk XML, zpracování XML, užití XML. Jazyk VoiceXML, zápis hlasových dialogů, ukázkové aplikace. 
9. - 13. Internetové protokoly a přenos dat. Kódování hlasu (G.711, G.721, G.729, MP3, formáty zvukových souborů), kódování obrazu (formáty obrazových souborů). Komprimace, šifrování a bezpečnost na internetu. Přenosy multimediálních dat v reálném čase (RTSP), multicasting. 


Požadavky

Semestrální práce, aktivní zvládnutí probírané látky. Literatura