Přejít na obsah

Lineární systémy 2 (LS2)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Goubej Martin
Přednášející: Goubej Martin
Cvičící: Goubej Martin, Langmajer Martin

Anotace

Číslicové regulační obvody, problém vzorkování a rekonstrukce signálu. Diskretizace spojitých lineárních dynamických systémů. Matematické modely, identifikace parametrů. Úvod do syntézy spojitých a diskrétních lineárních dynamických systémů. Regulace na konstantní hodnotu, problémy sledování a kompenzace poruch. PID regulátor, obecný dynamický regulátor, stavový regulátor. Algebraické metody syntézy a syntéza v časové a frekvenční oblasti. Rekonstruktory stavu, dynamický kompenzátor. Nelineární dynamické systémy, metody analýzy a syntézy. Ljapunovova teorie stability.

Přehled látky

Informace o předmětu jsou také na portále - portal.zcu.czLiteratura
Text

Stránky cvičení LS2Soubory ke stažení

Soubory .PDF
LS2-Učební-texty-2010.pdf
LS2_Ucebni_texty_2011.pdf