Přejít na obsah

Nelineární systémy (NS)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Bláha Lukáš
Přednášející: Bláha Lukáš
Cvičící: Bláha Lukáš

Anotace

Úvod - lineární a nelineární modely kauzálních procesů. Nelineární reprezentace kauzálních systémů. Základní pojmy diferenciální geometrie a Lieovy algebry vektorových polí. Absolutní a relativní reprezentace kauzálně stabilních nelin. systémů. Vnitřní a vnější ekvivalence, zobecněné Markovské parametry NS. Metrické invarianty a stabilita NS, Ljapunovova funkce. Řiditelnost a pozorovatelnost nelineárních systémů. Zpětnovazební ekvivalence a exaktní linearizace NS. Některé metody stabilizace a řízení nelineárních systémů. Rekonstrukce nelineárních systémů.

Přehled látky

Vzhledem ke skutečnosti, že stránky NS jsou od 12.12.2007 umístěny na portálu ZČU (portal.zcu.cz) budu veškeré aktuální informace, ev. studijní materiály dávat pouze tam.Požadavky
Soubory ke stažení

Soubory .PDF
priklad.pdf Příklady použité na cvičení
priklady.pdf Sbírka příkladů k procvičení