Přejít na obsah

Projekt 2 (PRJ2)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace

Kredity: 3 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: zp
Garant: Schlegel Miloš

Anotace

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů v oblasti teorie systémů a teorie řízení. Student zpracuje pod vedením konzultanta jednoduchý, jeho úrovni odpovídající, komplexní problém. Důraz bude kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.