Přejít na obsah

Řídicí systémy (ŘISZ)

Kredity: 0 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: szz
Garant: Schlegel Miloš

Anotace

Hlavním cílem státní zkoušky je overit, že student 
- úspešne zvládl znalosti v oblasti automatického řízení a teorii odhadu 
- umí aktivne používat analytické i numerické metody v těchto oblastech, 
- má nezbytné teoretické znalosti a odborné dovednosti, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru. 

Přehled látky

Tematické okruhy státní záverecné zkoušky jsou každorocne vyhlašovány katedrou kybernetiky.Požadavky

Složení zkoušky z předmětu ŘISZ předpokládá prokázání znalostí ze souboru podmiňujících předmětů: 
KKY/AŘ, KKY/TOD. Tématické okruhy otázek budou ročně zveřejňovány katedrou kybernetiky. Literatura