Přejít na obsah

Rozhodovací systémy (ROSZ)

Kredity: 0 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: szz
Garant: Psutka Josef

Anotace

Hlavním cílem státní zkoušky je overit, že student 
- úspešne zvládl znalosti v oblasti strojového učení, řešení úloh, rozpoznávání a zpracování signálu 
- umí aktivne používat analytické i numerické metody v těchto oblastech, 
- má nezbytné teoretické znalosti a odborné dovednosti, jež dále využije v praxi či v doktorském studiu daného oboru. 

Přehled látky

Tematické okruhy státní záverecné zkoušky jsou každorocne vyhlašovány katedrou kybernetiky. Požadavky

Složení zkoušky z předmětu ROSZ předpokládá prokázání znalostí ze souboru podmiňujících předmětů: 
KKY/SUR, KKY/ZSI. Tématické okruhy otázek budou ročně zveřejňovány katedrou kybernetiky. Literatura

  • Rozšiřující: Kotek, Z., Mařík, V., Hlaváč, V., Psutka, J., Zdráhal, Z. Metody rozpoznávání a jejich aplikace. Academia, Praha, 1993. ISBN 80-200-0297-9. 
  • Rozšiřující: Duda, R.O., Hart, P.E., Stork, D.G. Pattern Classification. Wiley, 2000. ISBN 978-0-471-05669-0. 
  • Doporučená: Jan. Číslicová filtrace, analýza a restaurace. Brno, 2002. ISBN 80-214-2911-9. 
  • Doporučená: Theodoridis, S., Kouroumbas, K. Pattern recognition. Elsevier, 2008. ISBN 978-1-597-49272-0. 
  • Doporučená: Bishop, C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. ISBN 978-0387-31073-2. 
  • Doporučená: Mařík V. a kol. Umělá inteligence 1. Academia, Praha, 1993. ISBN 80-200-0496-3. 
  • Doporučená: Uhlíř, J., Sovka, P., Čmejla, R. Úvod do číslicového zpracování signálů. Praha, 2003. ISBN 80-01-02799-6.