Přejít na obsah

Systémy a modely (SM)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace
Text

Kredity: 4 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Schlegel Miloš
Přednášející: Černý Václav Schlegel Miloš
Cvičící: Černý Václav, Mertl Jiří, Königsmarková Jana

Anotace

Předmět je koncipován jako úvod do modelování a simulace technologických procesů, strojů a přírodních systémů pro účely analýzy a řízení. Cílem je získání základních teoretických poznatků a dovedností, které umožňují vytvářet lineární a nelineární modely fyzikálních soustav (tepelných, elektrických, mechanických, mechatronických atd.) na základě přírodních zákonů nebo užitím experimentální identifikace. Pozornost je též věnována vlastnostem modelovaných systémů (stabilita, řiditelnost, pozorovatelnost) a metodám a nástrojům pro jejich simulaci (Simulink, Sim-Mechanics, Modelica). Stručně je zmíněna též možnost využití modelů pro návrh systémů automatického řízení.

Text

Informace k danému předmětu včetně materiálů ke studiu naleznete na Courseware > SM (přístupné přes portal.zcu.cz)