Přejít na obsah

Úvod do praxe stínového řečníka (SRU)

Kredity: 4 ( Přednášky: 2, Cvičení: 1)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Radová Vlasta
Přednášející: Radová Vlasta Pražák Aleš
Cvičící: Radová Vlasta, Pražák Aleš

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologií systémů automatického rozpoznávání řeči z hlediska komunikace člověka se strojem mluvenou řečí. Pozornost bude věnována zejména úloze tzv. stínového řečníka v procesu automatického rozpoznávání řeči. Studenti budou mít možnost si roli stínového řečníka aktivně vyzkoušet.

Přehled látky

Proces vytváření řeči člověkem, fonetika. Princip systému automatického rozpoznávání řeči, akustický model, jazykový model. Možnosti využití systémů automatického rozpoznávání řeči. Nedostatky systémů rozpoznávání řeči. Úloha stínového řečníka v systémech automatického rozpoznávání řeči. Systém pro trénovaní stínového řečníka. Základy používání systémů automatického rozpoznávání řeči. Trénování dovedností stínového řečníka.Požadavky

Zápočet: demonstrace získaných dovedností

Zkouška: odpovídající znalost odpřednášené látkyLiteratura

viz STAGText

Obsah přednášek: