Přejít na obsah

Systémy vnímání a porozumění (SVP)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Psutka Josef
Přednášející: Psutka Josef Psutka Josef V.
Cvičící: Psutka Josef, Psutka Josef V.

Anotace

Informační obsah řeči, modely vytváření řeči. Zpracování akustického signálu v časové a ve frekvenční oblasti, Fourierova transformace, kepstrální a lineární prediktivní analýza. Fonetická analýza, vektorová kvantizace, segmentace řeči a dekódování. Syntéza řeči, syntéza podle pravidel, konverze textu na řeč. Rozpoznávání izolovaných slov, dynamické programování, skryté Markovovy modely. Rozpoznávání a porozumění souvislé řeči, statistický a strukturální přístup - role syntaxe, sémantiky a pragmatiky. Uplatnění znalostního přístupu. Princip vedení hlasové komunikace s počítačem. Porozumění přirozenému jazyku. Analýza scény.Jazyk PDL, Guzmanova a Walzova metoda.