Přejít na obsah

Základy kybernetiky (ZKY)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace
Text

Kredity: 3 ( Přednášky: 3, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Psutka Josef
Přednášející: Psutka Josef Schlegel Miloš

Anotace

Kybernetika - úvod, historický přehled. Základní pojmy teorie systémů a teorie informace. Vztah reálného objektu a modelu. Princip zpětnovazebního a kompenzačního řízení. Jednoduché matematické modely procesů a jejich identifikace, analýza a syntéza řízení. Optimalita, adaptační techniky, robustní a inteligentní řízení. Příklady řídicích systémů průmyslových procesů. Umělá inteligence, principy inteligentních systémů řízení, využití znalostí, klasifikace a rozhodování, biokybernetika.

Text

Informace k danému předmětu včetně materiálů ke studiu naleznete na Courseware > ZKY (přístupné přes portal.zcu.cz)