Přejít na obsah

Základy kybernetiky pro informatiky (ZKYI)

Kredity: 3 ( Přednášky: 3, Cvičení: 0)
Semestr: ZS
Zakončení: zk
Garant: Psutka Josef
Přednášející: Psutka Josef Schlegel Miloš

Anotace

Cílem je seznámení se základními přístupy a principy kybernetiky. Předmět má velmi úvodní charakter. Zdůrazňována je především obecnost kybernetického přístupu a jeho široká aplikovatelnost v nejrůznějších oborech lidské činnosti. Zvýšená pozornost je věnována aplikacím v informačních technologiích. 

Přehled látky

1. Úvodní poznámky o kybernetice.
2. Základní pojmy a poznatky teorie informace. Entropie, komunikační kanál, kódy.
3. Dynamické systémy. Modely a simulace.
4. Zpětnovazební a kompenzační řízení. Příklady.
5. Vlastnosti zpětnovazebních obvodů. Stabilita, kvalita řízení, robustnost.
6. Role počítačů v řízení. Příklady.
7. Role teorie řízení v informačních a komunikačních systémech. Příklady.
8. Kybernetika a umělá inteligence
9. Automatické řešení úloh v UI. Znalostní přístupy
10. Principy automatické klasifikace a rozhodování.
11. Řečové technologie a jejich využití při automatizaci procesů.
12. Technologie zpracování obrazu a jejich využití při automatizaci procesů.
13. Písemný test.Požadavky

Student musí úspěšně složit závěrečný písemný test.