Přejít na obsah

Zpracování signálu pro klasifikaci (ZSK)

Odkazy

zpět na seznam předmětů

Obsah stránky

Anotace

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Müller Luděk

Anotace

Spektrální vlastnosti signálů. Vzorkování a kvantování signálů. Charakteristiky číslicových filtrů. Syntéza nerekurzivních filtrů - Fourierova metoda. Okna při číslicovém zpracování signálů - spektrální charakteristiky, konvoluce. Syntéza rekurzivních filtrů - metody invariantní impulsní charakteristiky a bilineární transformace. Diskrétní Fourierova transformace. Rychlá Fourierova a Hartleyova transformace. Signální procesory. Lineární metody krátkodobé analýzy signálů.