Přejít na obsah

Základy strojového učení a rozpoznávání (ZSUR)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Psutka Josef V.
Přednášející: Psutka Josef V.
Cvičící: Psutka Josef V.

Anotace

Kurs dává systematický přehled hlavních oblastí metod strojového rozpoznávání obrazů a strojového učení. 

Přehled látky

Úvod do strojového rozpoznávání předmětů a jevů, základy učících se systémů. Klasifikátory pro strukturálně a příznakově popsané předměty a jevy. Bayesovo kritérium, diskriminační funkce. Klasifikátor podle nejbližšího a k-nejbližšího souseda. Klasifikátor s lineární diskriminační funkcí. Perceptron. Úvod do neuronových sítí. Učení bez učitele - shluková analýza. Rozhodovací stromy. Příklady aplikací systémů automatického rozpoznávání předmětů a jevů. Požadavky

Samostatné vyřešení zadané úlohy (PC). Porozumění základním principům strojového rozpoznávání obrazů a strojového učení. Literatura