Přejít na obsah

Smidl-lubos

Kontakt

jméno: Luboš Šmídl
telefon:
+420 37763 2528
kancelář:
UN558


e-mail: smidl@kky.zcu.cz

Ing. Šmídl Luboš, Ph.D.

Aktivity

detekce klíčových slov, rozpoznávání mluvené řeči, hlasové dialogové systémy, VoiceXML, TTS (Text-to-Speech), ASR (Automatic Speech Recognition), IVR (Interactive Voice Response)Předměty

Garant předmětů

Přednášející předmětů

Cvičící předmětů

 

Vedené studentské práce

název typ
rok
zadavatel
obor
zadáno
Akustická segmentace řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Detekce akustických událostí DP BP PRJ5 PRJ4 SPC Spolupráce / brigáda
2021/2022
Šmídl Luboš
UI
volné
Hlasové dialogové systémy PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Odstraňovač šumu/poruch pro systém rozpoznávání řeči SPC PRJ4 PRJ5 BP DP
2023/2024
Šmídl Luboš
UI
volné
Automatická detekce kvality akustického signálu PRJ5
2011/2012
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Salajka)
Automatická telefonní spojovatelka DP
2008/2009
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Tomáš Valenta)
Automatická tvrorba řečových korpusů DP
2009/2010
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Petr Stanislav)
Automatizace získávání dopravních dat s využitím geolokace BP
2012/2013
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Pavel Bratršovský)
Čtení zpráv po telefonu - správa a aktualizace výjimek a cizých slov BP PRJ5 PRJ4 SPC
2009/2010
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Špatenka a spol., Martin Skála)
Detekce klíčových frází PRJ5 SPC
2016/2017
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Martin Majer)
Detekce klíčových slov - prohledávání slovní a fonémové mřížky DP BP
2011/2012
Šmídl Luboš
UI
dokončeno
Hlasový dialogový systém - čtení mailů BP
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Ondřej Koupil)
Prediktivní psaní textu DP
2012/2013
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Salajka Petr)
Přihlašování na zkoušky přes telefon PRJ4
2012/2013
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Bratršovský)
Rozcestník hlasových aplikací PRJ5 PRJ4 SPC
2009/2010
Šmídl Luboš Švec Jan
UI
dokončeno (Martin Skála)
Vliv komprese, poruch a šumu v signálu na výsledek parametrizace řeči (LPC, MFCC, PLP) BP PRJ5 PRJ4 SPC
2011/2012
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Zimmerman)
vyhodnocení rozpoznávání řeči a vizualizace chyb BP PRJ5 PRJ4 SPC
2011/2012
Šmídl Luboš
UI
dokončeno (Řezáček)
 

Publikace

 + / -  Publikace v roce 2019

M. Bulín and L. Šmídl and J. Švec : On Using Stateful LSTM Networks for Key-Phrase Detection . Text, Speech and Dialogue, 24, Springer Nature, Kamil Ekštein, 2019.

 + / -  Publikace v roce 2018

M. Bulín and L. Šmídl and J. Švec : Towards Network Simplification for Low-Cost Devices by Removing Synapses . International Conference on Speech and Computer, p. 58-67, Springer, Cham, 2018.

 + / -  Publikace v roce 2017

M. Bulín and L. Šmídl : Insight of Neural Network by Removing Synapses . SVK FAV 2017 – magisterské a doktorské studijní programy, p. 39-40, Zapadočeská univerzita v Plzni, Vladimír Lukeš, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2017.

 + / -  Publikace v roce 2013

 + / -  Publikace v roce 2012

Matoušek, J. and Tihelka, D. and Šmídl, L. : On the Impact of Annotation Errors on Unit-Selection Speech Synthesis . Text, Speech and Dialogue, Proceedings of the 15th International Conference TSD 2012, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 7499, p. 456-463, Springer, Berlin-Heidelberg, Germany, 2012.

 + / -  Publikace v roce 2011

Jan Švec and Luboš Šmídl : Real-time Large Vocabulary Spontaneous Speech Recognition for Spoken Dialog Systems . Proceedings of the 4th International Congress on Image and Signal Processing, p. 2458-2463, Shanghai, 2011.

 + / -  Publikace v roce 2010

Zelinka Jan and Šmídl Luboš and Trmal Jan and Müller Luděk : Posterior Estimates and Transforms for Speech Recognition . Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 2010, p. 480-487, Springer, Heidelberg, 2010.
Hippman R. and Dostálová T. and Zvárová J. and Nagy M. and Seydlová M. and Hanzlíček P. and Kříž P. and Šmídl Luboš and Trmal Jan : Voice-supported Electronic Health Record for Temporomandibular Joint Disorders . Methods of Information in Medicine, vol. 49, p. 168-172, Schattauer GmBH - Verlag Medizin Natuswissenschaften, Stuttgart, 2010.

 + / -  Publikace v roce 2009

Šmídl Luboš and Trmal Jan : Keyword Spotting Result Post-processing to Reduce False Alarms . Recent Advances in Signals ans Systems, vol. 9, p. 49-52, WSEAS Press, Budapest, 2009.

 + / -  Publikace v roce 2008

Šmídl Luboš and Valenta Tomáš and Hanousek Petr : Automatic Switchboard Operator . Sborník příspěvků, vol. ;, p. 35-45, EurOpen.CZ, Kořenov, 2008.
Zvárová Jana and Dostálová Tatjana and Hanzlíček Petr and Nagy Miroslav and Seydlová Michaela and Hippmann Radek and Přečková Petra and Červená Irena and Psutka Josef and Šmídl Luboš and Zvára Karel and Seidl Libor and Eliášová Hana and Šimková Halina : Voice-supported electronic health record in dentistry . Actas de Congreso INFOLAC2008, vol. ;, p. 1-3, Asociación Argentina de Informática Médica, Buenos Aires, 2008.
Zvárová Jana and Dostálová Tatjana and Nagy Miroslav and Hanzlíček Petr and Seydlová Michaela and Hippmann Radek and Šmídl Luboš and Trmal Jan and Psutka Josef : Biderectional Voice Interaction with Dental Electronic Health Record . Med-e-Tel 2008, 1, vol. 2008, p. 289-293, 2008.
Nagy Miroslav and Hanzlíček Petr and Zvárová Jana and Dostálová Tatjana and Seydlová Michaela and Šmídl Luboš and Trmal Jan and Psutka Josef : Voice-controlled Data Entry in Dental Electronic Health Record . Studies in Health Technology and Informatics, vol. 2008, p. 529-534, IOS Press, Goteborg, 2008.

 + / -  Publikace v roce 2007

Šmídl, L. and Zahradil, J. : Metody detekce klíčových slov v proudu řeči . Interop-soft, p. 1-6, MSD , Brno, 2007.
Bečvář, P. and Šmídl, L. and Psutka, J. and Pěchouček, M. : An Intelligent Telephony Interface of Multiagent Decision Support Systems . IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 37, vol. 4, p. 553-560, 2007.
Šmídl, L. : Čtení aktuálního zpravodajství přes telefon . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzta v Plzni, 2007.
Šmídl, L. : Hlasový interface pro anotační nástroj TrEd . katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2007.

 + / -  Publikace v roce 2006

Šmídl, L. and Psutka, J. : Comparison of keyword spotting methods for searching in speech . Interspeech 2006, p. 1894-1897, ISCA, Bonn, 2006.
Jurčíček, F. and Zahradil, J. and Šmídl, L. : Prior of the lexical model in the hidden vector state parser . Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006, p. 94-99, Anatolya Publishers, St. Petersburg, 2006.
Šmídl, L. and Psutka, J. and Obracaník, O. and Podaný, P. and Zahradil, J. : Fast keyword spotting from acoustic baseforms . Proceedings of the 11th international conference "Speech and computer" SPECOM'2006, p. 79-99, Anatolya Publisher, St. Petersburg, 2006.
Šmídl, L. and Psutka, J. : Dialogový systém pro přihlašování studentů na zkoušky . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.
Šmídl, L. and Psutka Josef V. and Psutka, J. : Modul zpracování klíčových slov CZ . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2006.

 + / -  Publikace v roce 2005

Šmídl, L. : Metody rychlé detekce klíčových slov . p. 147, University of West Bohemia, Faculty of Applied Sciences, Pilsen, Czech Republic, Plzeň, 2005.
Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Psutka, J. and Šmídl, L. : Multi-agent decision support systems with remote multimedia access . IECON 2005, p. 2204-2209, IEEE , Raleigh , 2005.
Šmídl, L. and Psutka Josef V. and Zahradil, J. : Keyword spotting with triphone based filler model . SPECOM 2005 proceedings, p. 487-490, Moscow State Linguistics University, Moscow , 2005.
Zahradil, J. and Šmídl, L. : Czech dialog system for examination registration at UWB . SPECOM 2005 proceedings, p. 418-421, Moscow State Linguistic University, Moscow , 2005.
Šmídl, L. and Krňoul, Z. and Železný, M. : 2D animace artikulace pro MMS . Katedra kybernetiky, Západočeská univerzita v Plzni, 2005.

 + / -  Publikace v roce 2004

Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Šmídl, L. : Telephony interface of the ExtraPlanT multi-agent production planning system . Berliner XML Tage 2004, p. 239-249, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 2004.
Šmídl, L. and Müller, L. : Keyword spotting for highly inflectional languages . ICSPL , p. 297-299, Sunjin Printing Co., Jeju, 2004.
Šmídl, L. and Müller, L. : Keyword spotting for highly inflectional languages . Journal of the Acoustical Society of Korea, p. 297-299, Sunjin Printing Co., Jeju, 2004.
Šmídl, L. and Müller, L. and Psutka, J. : False alarms reduction in keyword spotting system . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics : vol. VI : image, acoustic, signal processing and optical systems, technologies and applications, p. 460-464, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, 2004.
Pražák, A. and Müller, L. and Šmídl, L. : Real-time decoder for LVCSR system . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics : vol. VI : image, acoustic, signal processing and optical systems, technologies and applications, p. 450-454, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, Florida, 2004.
Jelínek, L. and Šmídl, L. : Spontaneous speech understanding in train timetable inquiry processing based on n-gram language models and finite state transducers . The 8th world multi-conference on systemics, cybernetics and informatics. Volume VI , p. 444-449, International Institute of Informatics and Systemics, Orlando, 2004.
Bečvář, P. and Pěchouček, M. and Šmídl, L. : Decision support framework ExtraPlanT with remote access and telephony interface . 2004 2nd IEEE international conference on industrial informatics, p. 95-100, IEEE , New York, 2004.
Bečvář, P. and Šmídl, L. and Pěchouček, M. : Návrh telefonního rozhraní multiagentního systému pro plánování výroby ExtraPlanT . Znalosti 2004, p. 277-284, VŠB - Technická univerzita , Ostrava, 2004.

 + / -  Publikace v roce 2003

Šmídl, L. and Müller, L. and Psutka, J. : Improving a keyword spotting system using phoneme sequence . WSEAS TRANSACTIONS on COMPUTER, p. 751-755, WSEAS, Greece, 2003.
Jurčíček, F. and Pražák, A. and Müller, L. and Psutka, J. and Šmídl, L. : Design of LVCSR decoder for Czech language . ECMS 2003, p. 39-43, Technical University , Liberec , 2003.

 + / -  Publikace v roce

Josef Psutka and Jan Svec and Josef V. Psutka and Jan Vaněk , Aleś Pražák and Luboš Šmídl and Pavel Ircing : System for Fast Lexical and Phonetic Spoken Term Detection in a Czech Cultural Heritage Archive . EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, [submitted, in review], Springer-Verlag, GmbH, Heidelberg, Germany, .