Přejít na obsah

Nové algoritmy pro regulaci teploty

V průmyslu se vyskytuje celá řada tepelných procesů, které nemohou být popsány jednoduchým lineárním modelem. Typickým příkladem je proces lisování plastu, který se odehrává ve velkém barelu s několika zónami s konstantní teplotou, nebo jakákoliv jiná průmyslová pec. Z hlediska řízení je důležité to, že tyto procesy patří do třídy asymetrických nelineárních systémů, neboť dynamika se mění podle toho, zdali je aktivní mód topení nebo chlazení. Tato asymetrie je důvod, proč nelze použitím klasického dvoustavového či PID regulátoru dosáhnout odpovídajících výsledků.

Na našem pracovišti byly vyvinuty nové řídicí strategie pro tyto procesy založené na řízení s klouzavým režimem (sliding-mode control) a na prediktivních strategiích (predictive control). Existují prototypové regulátory se samonastavující se funkcí, které se již osvědčily u německých výrobců plastikářských lisů.

Reference

plastikářský lislaboratorní modelobecný model topení/chlazení