Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Regulátory s klouzavým režimem
Typ práce: Bakalářská práce , Projekt 5
Obor:
Rok zadání: 2010/2011
Zadáno: zadáno Kaukal
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Goubej Martin

Detail

Součástí projektu je seznámení se s metodami návrhu robustních regulátorů s klouzavým režimem, obecný návrh pro soustavy druhého řádu, aplikace na vybraný fyzikální systém a simulační experimenty v prostředí Matlab/Simulink.