Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Řídicí jednotka pro servopohon demonstračního solárního panelu
Typ práce: Projekt 5
Obor:
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno Jan Pícha
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Jelínek Libor

Detail

Cílem projektu je navrhnout a vytvořit elektronickou řídící jednotku na bázi jednočipového mikropočítače pro řízení pohybu (otáčení a naklánění) daného solárního panelu pomocí krokových motorů. Tato jednotka musí komunikovat, nebo být integrována v rámci hlavního řídicího systému panelu, který bude generovat požadavky na nastavení polohy vzhledem k dosažení maximální účinnosti panelu, s cílem demonstrovat vlastnosti solárních panelů pro výukové účely.