Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Rozpoznávání gest (pohyb a tvar ruky) z webkamery pro ovládání PC
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Cimpa
Dokončeno: dokončeno 2013/2014
Zadavatel: Hrúz Marek

Detail

Diplomant se seznámí s problematikou rozpoznávání gest pomocí počítačového vidění, navrhne systém extrakce příznaků pro rozpoznávání gest a systém klasifikace. Daný návrh implementuje.