Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Detekce rtů ve videozáznamech
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2011/2012
Zadáno: zadáno Hlaváč
Dokončeno: dokončeno
Zadavatel: Hrúz Marek

Detail

Seznamte se s metodami detekce rtů ve videosekvenci. Pořidte videosekvence mluvících lidí v kontrolovaném prostředí s detailem na rty. Vyberte a implementujte vhodnou metodu pro detekci rtů.


Pozn. Zvolena metoda Active Appearance Model v RGB.