Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Sledování trajektorie rukou ve videosekvenci za využití particle filtru.
Typ práce: Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2009/2010
Zadáno: zadáno Němeček
Dokončeno: dokončeno 2009/2010
Zadavatel: Hrúz Marek

Detail

Seznamte se s metodu particle filteru (metoda Monte Carlo) a popište její aplikaci při úloze sledování trajektorie. Zvolte vhodný model sledování trajektorie a model pozorování. Implementujte danou metodu ve vhodném programovacím jazyce.