Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Rozpoznávání tvaru ruky z obrazových dat
Typ práce: Bakalářská práce
Obor:
Rok zadání: 2008/2009
Zadáno: zadáno Soutner
Dokončeno: dokončeno 2008/2009
Zadavatel: Hrúz Marek

Detail

Bakalář aplikoval metodu Active Shape Model na tvar ruky. Tato metoda se běžně používa k detekci tvaru tváře, nebo tvarů orgánů a kostí v medicíně. Postup spracování je správný. Bakalář anotoval dostupné data, vytvořil z anotace model a nakonec model nasadil na pozorované data.