Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Odhad polohy pohybujících se objektů na základě satelitních měření
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Duník Jindřich

Detail

Satelitní systémy pro navigaci se stávají nedílnou součástí navigačních systémů používaných v letectví či v pozemní dopravě. Algoritmy používané pro zpracování satelitních měření jsou z velké většiny založeny na statických metodách odhadu, např. metodě nejmenších čtverců, či na dynamických metodách odhadu, kde jako příklad může být uveden rozšířený Kalmanův filtr.

Cílem diplomové práce bude porovnat kvalitu odhadu a výpočetní nároky několika metod vhodných pro odhad polohy na základě satelitních měření (jak statických - metoda nejmenších čtverců, metoda vážených nejmenších čtverců, tak i dynamických – rozšířený Kalmanův filtr, unscentovaný Kalmanův filtr, stochastický integrační filtr, apod.). Pro dynamické metody bude pozornost věnována také závislosti kvality odhadu na použitém dynamickém modelu pohybu.

Práce bude řešena ve spolupráci s firmou Honeywell International s.r.o.