Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Identifikace modelu inerciálních senzorů
Typ práce: Diplomová práce , Bakalářská práce , Projekt 5 , Projekt 4
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Duník Jindřich

Detail

Inerciální senzory jsou nedílnou součástí senzorického vybavení všech typů letadel a jejich výstupy jsou využívány mnoha avionickými systémy. Proto byla v minulosti věnována značná pozornost matematickému popisu těchto senzorů.

Matematický model inerciálních senzorů je obvykle ve formě součtu několika „bazických“ procesů (např. absolutně náhodný proces a Gauss-Markovův proces). Tradičně se parametry tohoto modelu identifikují za pomoci metody založené na Allanově varianci, popř. za pomoci různých identifikačních metod pracujících v časové oblasti.

Cílem práce bude seznámit se s různými technikami pro modelování inerciálních senzorů a porovnat je na základě simulačních i reálných dat.

Práce bude řešena ve spolupráci s firmou Honeywell International s.r.o.