Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Sledování zadané trajektorie diferenciálně řízeným kolovým robotem na základě odhadu polohy pomocí inerciálních senzorů
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání: 2016/2017
Zadáno: zadáno Jan Hevera
Dokončeno: dokončeno 2016/2017
Zadavatel: Jelínek Libor

Detail

1.    Navrhněte geometrický model pohybu daného diferenciálně řízeného robotu.

2.    Seznamte se a implementujte metody odhadu polohy robotu na základě měření z inerciálních senzorů.

3.    Navrhněte a implementujte algoritmus pro sledování zadané trajektorie.

4.    Vytvořte testovací a vizualizační prostředí na PC pro ověření funkčnosti realizovaného systému a zhodnoťte dosažené výsledky.