Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Analýza počtu dat pro neurální syntézu řeči
Typ práce: Projekt 4 , Projekt 5 , Bakalářská práce , Diplomová práce
Obor: UI
Rok zadání: 2022/2023
Zadáno: zadáno Vladař Lukáš
Dokončeno: dokončeno 2023/2024
Zadavatel: Matoušek Jindřich

Detail

Velmi zajímavá a vysoce aktuální úloha. Student se aktivně zapojí do výzkumných a vývojových prací v oblasti počítačové syntézy řeči. Hlavním cílem porovnat vliv počtu dat na kvalitu řeči generované neurálním modelem syntézy řeči a na různé strategie trénování neurálního modelu.

Požadavky:

  • chuť skutečně pracovat
  • samostatnost
  • schopnost orientovat se v anglickém textu
  • programování (Python)

Zdroje informací:

  • zkušenosti a nápady vedoucího
  • internet