Přejít na obsah

Studentské práce

Detail studentské práce

Název: Zpětnovazební učení (Reinforcement learning) v úloze automatického řízení
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání:
Zadáno: volné
Dokončeno:
Zadavatel: Král Ladislav