Skip to content

Semester Project 5 AIA (PUIA5)

Credits: 0 ( Lectures: 0, Practical lessons: 0)
Semester: ZS/LS
Ending: zp; zk
Guarantor: Šmídl Luboš

Annotation

The purpose of the course is to ensure that student can:


- independently analyse and delimit the problem
- ctitically evaluate possible approaches to solve the problem
- work with technical literature and demonstrate obtained knowledge and acquirements
- find relevant scientific method to solve problems
- critically evaluate obtained results
- present solved problems orally and in written form

Syllabus

Požadavky k zápočtu:
Vypracování zprávy o řešení projektu s uvedením získaných výsledků.
Prezentace a obhajoba práce.Requirements

Samostatný projekt v rámci moderní programově orientované výuky se zaměřením na řešení problémů v oblasti teorie systémů, zpracování signálů, automatického řízení, umělé inteligence a j.
Projekt může být orientován do průmyslové, vědecko-výzkumné či výukové oblasti.
Student řeší pod vedením konzultanta problém, odpovídající dosaženému stupni vzdělání.
Důraz je kladen na samostudium a samostatnou práci studenta.Literature

  • Doporučená: Literaturu doporučí garant projektu./ Literature recommended by the project guarantor..
  • Doporučená: www.kky.zcu.cz.