Skip to content

Automatic Control (AŘ)

Credits: 4 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Schlegel Miloš
Lecturer: Schlegel Miloš Čech Martin
Practical lesson lecturer: Čech Martin, Königsmarková Jana

Annotation

Syllabus

1. Metody modelování přírodních a umělých systémů. 
2. Dynamické systémy; popis; stabilita; kvalitativní vlastnosti; diferenciální rovnice. 
3. Lineární systémy; lineární algebra pro automatické řízení; redukce složitosti modelu. 
4. Zpětná vazba; stavová, výstupní a dynamická zpětná vazba. 
5. Přiřazení Jordanovy formy matici dynamiky uzavřeného systému stavovou a výstupní zpětnou vazbou. 
6. Přenosová funkce; citlivostní funkce zpštnovazební smyčky; fundamentální omezení lineární zpětné vazby. 
7. Frekvenční analýza a syntéza zpětnovazebních systémů. 
8. Modelování neurčitosti; parametrická, strukturální a nestrukturální neurčitost. 
9. Robustnost a křehkost zpětnovazebních systémů 
10. Frekvenční syntéza regulátorů s omezenou složitostí; PID regulátor; automatické nastavování parametrů. 
11. Návrh robustních regulátorů pro systémy s více vstupy a výstupy. 
12. Softwarové nástroje pro návrh řídicích systémů metodou "Model Based Design - MBD" Requirements

Pro získání zápočtu se vyžaduje složení kontrolního testu a vypracování semestrální práce. 
Pro složení závěrečné zkoušky se vyžaduje porozumění a aktivní zvládnutí témat kurzu.