Skip to content

Speech Analysis and Recognition (ARŘ)

Credits: 6 ( Lectures: 3, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Psutka Josef
Lecturer: Psutka Josef Psutka Josef V. Pražák Aleš
Practical lesson lecturer: Psutka Josef V., Pražák Aleš

Annotation

The goal of the course is not only to introduce students to the theoretical principles of speech recognition but also with the practical realization of the individual modules in the speech recognition process. 

Content

Introduction into processing, training and speech recognition. Representation of speech, speech production, speech units, model of speech production, hearing model, phonetic transcription, speech signal analysis, transmission channel, speech compression, LPC, MFCC, PLP, phonetic analysis, statistical approach to speech recognition, HMM, language modeling, decoding techniques, MAP, Viterbi, stack decoder, time-synchronous search, transducers, N best hypotheses. 

Requirements on student

Understanding the basic principles of the processing, training and speech recognition. Separately solved assignments. 

Syllabus

Úvod do problematiky zpracování, trénování a rozpoznávání řeči. Reprezentace řeči, vytváření řeči, řečové jednotky, model produkce řeči, model slyšení, fonetická transkripce, analýza řečového signálu, přenosový kanál, komprese řeči, LPC, MFCC, PLP, fonetická analýza, statistický přístup k rozpoznávání řeči, HMM, jazykové modelování, dekódovací techniky, MAP, Viterbi, zásobníkový dekodér, časově synchronní prohledávání, transducery, N nejlepších hypotéz. Requirements

Porozumění základním principům při zpracování, trénování a rozpoznávání mluvené řeči. Samostatné vyřešení zadaných úloh. Literature