Skip to content

History of Cybernetics and Artificial Intelligence (HKUI)

Credits: 2 ( Lectures: 2, Practical lessons: 0)
Semester: ZS
Ending: zp
Guarantor: Železný Miloš
Lecturer: Železný Miloš

Annotation

Syllabus

1. - 2. Od mechanizace k automatizaci: počátky mechanizace; zařízení a stroje ovládané člověkem; první experimenty s automatizací.
3. Vznik kybernetiky: N. Wiener - "Kybernetika neboli řízení a sdělování v živých organismech a strojích"; počátek rozvoje výpočetní techniky (Turingův stroj, von Neumannova architektura počítače).
4. - 7. Rozvoj automatizace složitých zařízení a procesů: vývoj kybernetiky jako vědního oboru umožňujícího pokročilou automatizaci; význam automatizace pro vědu, technologický výzkum a průmysl; rozvoj průmyslové robotiky; rozšíření výpočetní techniky v automatizaci.
8. - 11. Automatizace úloh, které je schopen vykonávat zatím pouze člověk: vznik a rozvoj umělé inteligence (H. Simon, A. Newell, M. Minsky, W. McCulloch); historie a vývoj strojového vnímání a porozumění; historie a uplatnění znalostních systémů; rozvoj komunikace člověk-stroj; rozvoj kognitivní robotiky; počátky výzkumu v oblasti umělého myšlení; počítač jako univerzální nástroj v kybernetice.
12. - 13. Vztah kybernetiky a dalších oborů: uplatnění kybernetiky v biologii, psychologii, ekonomii, sociologii, lékařství; teorie systémů (L. Bertalanffy, R. Kalman, L. Zadeh) a teorie informace (C. Shannon).Requirements

Semestrální práce - samostatně vypracovat tří až pětistránkový referát na zvolené téma - životopisné, pojmové - z probírané oblasti. Seznam témat pro akademický rok 2018/19 je dostupný v tabulce na této adrese.Literature

Sazba dokumentů v LaTeX