Skip to content

Internet Technologies (ITE)

Credits: 5 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: LS
Ending: zp; zk
Guarantor: Müller Luděk
Lecturer: Švec Jan
Practical lesson lecturer: Švec Jan, Stanislav Petr, Bulín Martin

Annotation

Course objectives:
The goal is to acquire knowledge on internet architecture (IPv4 and IPv6 protocol, DNS), transfer of data and streaming of multimedia data, coding and compression of voice and image, encryptionc, XML and XML processing, VoiceXML and voice dialog systems construction, and remote control and administration of RT devices over internet. 

Requirements on student
Term assignment. Proficiency in discussed topics. 

Content
1. - 5.: Internet client-server architecture. Remote control and administration of RT devices. Scripting languages. Introduction to programming language Python. Text processing, regular expressions. 
6. - 8.: XML, processing of XML and use of XML. VoiceXML, voice dialog writing, sample applications.
9. - 13.: Internet protocols, data transfer. Voice coding technologies (G.711, G.721, G.729, MP3), voice storage and voice streaming data formats. Image encoding, image file formats. Compression , encryption, and personal security on internet. Multimedia transfer protocols (RTSP), multicasting. 

Syllabus

Obsah
1. - 5.: Architektura klient-server v prostředí internetu. Dálková správa a řízení RT zařízení přes internet. Skriptovací jazyky. Úvod do jazyka Python. Zpracování textu, regulární výrazy. 
6. - 8.: Jazyk XML, zpracování XML, užití XML. Jazyk VoiceXML, zápis hlasových dialogů, ukázkové aplikace. 
9. - 13. Internetové protokoly a přenos dat. Kódování hlasu (G.711, G.721, G.729, MP3, formáty zvukových souborů), kódování obrazu (formáty obrazových souborů). Komprimace, šifrování a bezpečnost na internetu. Přenosy multimediálních dat v reálném čase (RTSP), multicasting. 


Requirements

Semestrální práce, aktivní zvládnutí probírané látky. Literature