Skip to content

Instrumentation of Control Systems (PRX)

Credits: 6 ( Lectures: 3, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Jelínek Libor
Lecturer: Jelínek Libor
Practical lesson lecturer: Jelínek Libor

Annotation

Basic components and development tools for industrial control systems.

Syllabus

Analogové prvky, jejich zapojení, metody návrhu a měření (operační zesilovače, frekvenční filtry a generátory signálů). Číslicové logické prvky a obvody (kombinační, sekvenční a programovatelné). Mikropočítačové prvky, jejich architektura, programování, vývojové prostředky a aplikace (jednočipové mikropočítače řady 8051, AVR a PIC). Programovatelné logické automaty PLC, jejich technické a vývojové prostředky. Průmyslové komunikační rozhraní a sběrnice. Diskretizace signálů, A/D a D/A převodníky. Základní typy parametrických PID regulátorů a jejich rozšíření. Výkonové prvky regulátorů a budiče akčních členů (zesilovače, spínací prvky, pulsní generátory). Napájecí zdroje, stabilizátory a měniče.Text

Odkaz na stránky PRX