Skip to content

Shadow Speaker Training (SRP)

Credits: 3 ( Lectures: 1, Practical lessons: 2)
Semester: LS
Ending: zp; zk
Guarantor: Radová Vlasta
Lecturer: Radová Vlasta Pražák Aleš
Practical lesson lecturer: Radová Vlasta, Pražák Aleš

Annotation

Course objectives:
The aim of the course is to actively develop the skills of shadow speakers for exploitation in automatic speech recognition systems. The core of the course is mainly the individual work of students. 

Requirements on student
Credit: demonstration of acquired skills 

Content
Trainer for shadow speaker training. Active training of skills of shadow speakers - simultaneous re-speaking of records, simplification of dialogues keeping their meaning, free re-speaking of TV broadcast. Development of non-speech skills of shadow speakers - punctuation marking, speaker change marking, vocabulary enhancement, corrections of incorrectly recognized text. 

Syllabus

Trenažér pro trénovaní stínového řečníka. Aktivní trénování dovedností stínového řečníka - simultánní přemlouvání zadaných nahrávek, zjednodušování dialogu se zachováním jeho významu, volné přemlouvání televizních pořadů. Rozvíjení dalších (neřečových) schopností stínového řečníka - doplňování interpunkce, označování změny řečníka, rozšiřování slovníku, oprava chybně rozpoznaného textu. Requirements

Zápočet: demonstrace získaných dovedností Literature