Skip to content

Introduction in Shadow Speaker Practice (SRU)

Credits: 4 ( Lectures: 2, Practical lessons: 1)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Radová Vlasta
Lecturer: Radová Vlasta Pražák Aleš
Practical lesson lecturer: Radová Vlasta, Pražák Aleš

Annotation

The aim of the course is to introduce technology of automatic speech recognition systems from the point of view of man-machine communication by speech. Attention will be paid mainly to the task of shadow speakers in the automatic speech recognition process. The students actively try out the role of the shadow speaker.

Syllabus

Proces vytváření řeči člověkem, fonetika. Princip systému automatického rozpoznávání řeči, akustický model, jazykový model. Možnosti využití systémů automatického rozpoznávání řeči. Nedostatky systémů rozpoznávání řeči. Úloha stínového řečníka v systémech automatického rozpoznávání řeči. Systém pro trénovaní stínového řečníka. Základy používání systémů automatického rozpoznávání řeči. Trénování dovedností stínového řečníka.Requirements

Zápočet: demonstrace získaných dovedností

Zkouška: odpovídající znalost odpřednášené látkyLiterature

viz STAGText

Obsah přednášek: