Skip to content

Contact

name: Karel Kubíček


e-mail: lerry482@kky.zcu.cz

Ing. Kubíček Karel

 

Supervising student projects

název type
year
supervisor
specialization
assigned
Distribuovaný způsob řešení pro Economic Dispatch Problem PRJ4 PRJ5 BP
2023/2024
Kubíček Karel
zadáno (Jiří Praum)
Economic Dispatch Problem in Smart Grid: vliv topologie sítě na rychlost konvergence k optimálnímu řešení PRJ4 PRJ5 BP
2021/2022
Kubíček Karel
dokončeno (Markéta Česalová)
HIL simulátor školících úloh na PLC Mitsubishi PRJ4 PRJ5 BP
2021/2022
Kubíček Karel
dokončeno (Marek Siřiště)
Kooperativní řízení multiagentního systému PRJ4 PRJ5 BP
2022/2023
Kubíček Karel
dokončeno (Martin Karvánek)
Kooperativní řízení multiagentního systému se zaměřením na detekci a ošetření kolizí PRJ5 BP PRJ4
Kubíček Karel
zadáno (Petr Kolář)