Skip to content

Active damping of vibrating structures

We are sorry, this page is in Czech language only at this moment. We are translating our website in these days.
Thank you for your patience

Úloha aktivního tlumení vibrací je v praxi velmi častá. Podle konkrétních požadavků aplikace můžeme použít tlumení v otevřené či uzavřené smyčce. Požadavky na rychlost a přesné časovaní řídícího algoritmu jsou vzhledem k vysokým frekvencím vibrací enormní. Naopak rychlou odezvu procesu lze využít k změření celého důležitého úseku frekvenční charakteristiky kolem rezonanční frekvence. Na základě těchto poznatků jsme vyvinuli speciální dva funkční bloky SC2FA a ZV4IS:

SC2FA - Blok pro tlumení vysokofrekvenčních vibrací s autotunerem

Uživatel pouze specifikuje frekvenční pás kolem rezonanční frekvence. Regulátor provede identifikační experiment pomocí harmonického signálu s proměnnou frekvencí, vypočte model procesu a nastaví své parametry.

ZV4IS - Tvarovač vstupního signálu pro potlačení vibrací

Blok ZV4IS realizuje funkci frekvencního filtru typu pásmová zádrž. Hlavní oblastí použití je řízení pohybu mechanických systému s pružnými částmi, kde vlivem nedostatečné tuhosti konstrukce hrozí nebezpečí vzniku reziduálních vibrací. Ty se projevují jako mechanické chvění vybuzené v důsledku momentu nebo síly, kterou aktuátory pusobí na pracovní mechanismus stroje. Tyto vibrace mohou mít negativní vliv na přesnost regulace, vedou ke zvýšenému opotřebení mechanických částí stroje a v krajním případě mohou způsobit nestabilitu regulačních smyček. Obecně lze tvarovací filtr využít v libovolné aplikaci pro řízení kmitavých systémů nebo pro potlačení konkrétní frekvence ve spojitém signálu. Lze použít v otevřené i uzavřené smyčce (viz následující obr.).

simulační tunel

Aplikace - Aktivní tlumení vibrací lopatek v aerodynamickém tunelu

Úloha aktivního tlumení vibrací lopatek v aerodynamickém tunelu byla navržena a sestavena pro zkoumání vzájemného ovlivňování osmi za sebou jdoucích lopatek turbíny při proudění vzduchu turbínou a při rozkmitávání čtyř aktivních lopatek zvolenou amplitudou, frekvencí a vzájemnou fází. Jednotlivé lopatky kmitají na frekvenci přibližně 84Hz s koeficientem tlumení x = 0.015. Regulátor má za úkol dvěma cívkami silově působit na lopatky. Při regulaci jsme využili systému REX a bloky SC2FA. Celé řízení je realizováno dvěma průmyslovými PC, která jsou pro komunikaci a vizualizaci propojeny přes Ethernet a pro řízení mají vstupní a výstupní PCI karty. Rychlé a přesné časování (8 regulátorů - 5khz) zajišťuje real-time operační systém PharLap.

Reference

tunel
lopatky
lopatky - model řízení