Skip to content

Predictive control

We are sorry, this page is in Czech language only at this moment. We are translating our website in these days.
Thank you for your patience

Představte si regulátor, který dokáže předpovídat (predikovat) chování regulační smyčky na určitém časovém horizontu a počítat optimální trajektorii řízení při zohlednění saturačních limitů regulátoru, akčních členů, atd. To je PREDIKTIVNÍ ŘíZENÍ - perspektivní směr vzniklý původně z praktických problémů v chemickém průmyslu. V minulosti mohly být takové regulátory nasazeny pouze na velmi pomalé procesy nebo v nadřazené supervizorské úrovni řízení kvůli velké výpočetní náročnosti algoritmu predikce. Sféra použitelnosti se postupně rozšiřuje spolu se vzrůstajícím výkonem a rychlostí počítačů.

Vyvinuli jsme speciální typ takového regulátoru - pulse step model predictive controller (PSMPC). Čas výpočtu byl výrazně zredukován za pomoci apriorního předpokladu, že optimální trajektorie řízení má tvar 'pulse-step' - to je způsob, jak obvykle řídí systém manuálně člověk - expert. Uživatel musí definovat model procesu pro predikci jako FOPDT nebo SOPDT, eventuelně zadáním přechodové charakteristiky. Tento typ regulátoru je použitelný pro řízení průmyslových procesů (teplota, tlak, průtok, koncentrace) a mohl by v této oblasti nahradit tradiční PID regulátor. Regulátor je již implementován např. v ŘS firmy Teco.

PSMPC response

Reference