Skip to content

Studentské práce

Detail studentské práce

Title: Aktivní vyvažování klikového hřídele
Typ práce: Diplomová práce
Obor:
Rok zadání: 2012/2013
Zadáno: volné
Dokončeno:
Investor: Schlegel Miloš

Detail

Předmětem DP je aktivní vyvažování pomalu rotujícího klikového hřídele. Hřídel je upnut do upínací hlavy soustruhu na jednom konci a podepřen v několika bodech osových čepů. Vlivem pružnosti a gravitace dochází k pružné deformaci hřídele. Cílem aktivního vyvažování je řídit podpírání hřídele takovým způsobem, aby nedocházelo k velkým průhybům hřídele.
       Diplomová práce je vhodná pro studenty se zájmem o mechaniku a teorii řízení.